Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Oct 25, 2019

Općina Krnjak je objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Krnjak, sukladno traženim uvjetima iz Dokumentacije o nadmetanju.

Evidencijski broj nabave: K-01/19.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 1.875.000,00 kn bez PDV-a.

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.

Cjelokupna dokumentacija o koncesiji dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2019/S 01K-0042356) i internetskim stranicama Općine Krnjak.

Rok za dostavu ponuda je 25. studeni 2019. godine do 09:00 sati. 

Dokumentacija : 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
10:51 am, October 26, 2021
10°C
overcast clouds
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1024 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:28 am
Sunset: 5:54 pm