Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Jun 13, 2022

Krnjak Komunalac d.o.o. obavještava sve korisnike javne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Krnjak, odnosno donji dio Općine od Šarčevog križa prema Karlovcu, da obrate pažnju na dan i datum odvoza otpada koji je zbog praznika pomaknut za jedan dan unaprijed, dakle za ČETVRTAK 23. lipnja 2022., godine

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002