Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA – papir, plastika, metal, staklo i tekstil

Jun 13, 2022

Prema rasporedu sljedeći odvoz odvojenog otpada – plastike, papira, stakla, metala i tekstila je predviđen za donji dio Općine tj. područje od Šarčeva križa prema Karlovcu za 23. lipnja 2022. godine, a za gornji dio Općine tj. područje od Šarčevog križa prema Slunju za 24. lipnja 2022. godine međutim zbog praznika i neradnog dana raspored odvoza odvojenog otpada za donji dio Općine odnosno područje od Šarčevog križa prema Karlovcu obavit će se u UTORAK  21. lipnja 2022. godine, a za gornji dio Općine ostaje prema rasporedu dakle u PETAK 24. lipnja 2022. godine.


Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002