Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Obavijest o rezultatima Javnog natječaja

May 10, 2022

Obavijest o rezultatima Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Krnjak u 2022. godini.

Više o tome pročitajte ovdje:

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002