Obavijest o rezultatima natječaja

Obavijest o rezultatima provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam na radno mjesto tajnika općinskog vijeća u jedinstveni upravni odjel općine Krnjak nalaze se ovdje :

 

Krnjak