OBAVIJEST – pravo isplate troškova ogrjeva


OBAVIJEST

 

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da su dužni predati IZJAVU u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krnjak kako bi ostvatili pravo isplate troškova ogrjeva u 2017. g

Iznos nakande prema Odluci Karlovačke Županije Klasa:021-04/17-01/19, Urbroj:2133/1-08/01-17-25 od 17 ožujka 2017 god. iznosi 920,00 kn po korisniku.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Preuzmite izjavu ovdje :

Krnjak