Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST – štandovi

May 14, 2020

Temeljem odluke Stožera civilne zaštite Općine Krnjak, općinski načelnik Općine Krnjak donio je odluku o dopuštanju štandovske prodaje i posebnom načinu rada uz državnu cestu D-1 na području Općine Krnjak. Više proćitajte ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002