Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST – Tehnički pregled traktora – 10.04.2020.

Apr 4, 2020

Dana 10.04.2020. god. vršit će se tehnički pregled traktora u mjestu Krnjak, u 10:00 sati. Molimo građane koji se odazovu ovom tehničkom pregledu svojih traktora, da se pridržavaju uputa od Civilnog stožera a posebno uputa koje se odnose na međusobnu udaljenost, podsjećamo u zatvorenim prostorima ta udaljenost mora biti minimalno 2m, a na otvorenom ta udaljenost mora biti minimalno 1m.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002