Obavjest o paljenju korova

Proteklih godina najveći broj požara na otvorenim prostorima zabilježen je upravo u dane sunčanih i toplih vikenda kada se koristi lijepo vrijeme za obavljanje radova na otvorenom na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina pa paljenje korova lako izmakne kontroli, a vatra se onda može proširiti na šume, gospodarske i stambene objekte, a time ugroziti i ljudske živote.

Obavijest vam prenosimo u cijelosti:

O B A V I J E S T

Poštovani  građani,

Posebnu pozornost  potrebno je da obratite  na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u vašoj  okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu. Saznanja o požarima odmah dojavite policiji na broj 192 ili na broj službe za hitne slučajeve 112. 

Posebno skrećemo pozornost na  slijedeće:

– mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodiča i njihovih stupova;

– spaljivanju granja i otpadaka moraju biti prisutne  osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju  imati sredstva i opremu za početno gašenje požara i dužna  je vatru  ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije se napustiti to mjesto;

– zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;

– zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i zemljištem;

– ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti vatrogasnu postrojbu koja daje odobrenje za spaljivanje.

Napominjemo:

Zakonom  o zaštiti od požara (NN br. 92/10.) propisane su  novčane kazne i to:

–  za fizičku osobu koja izazove požar propisana novčana kazna u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna, ili kazna zatvora do 60 dana. Osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2 tisuće do 15 tisuća kuna;

fizička osoba koja ne prijavi nastanak požara i ne da  sve informacije o požaru kazniti će se  u iznosu od tisuću do 15 tisuća kuna;

– za  dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom nepromišlje-nim radnjama može  se izreći kazna zatvora do tri godine, a za djelo počinjeno iz nehaja, ili počinjeno s namjerom, kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjit ćemo mogućnost izbijanja većih požara koji bi mogli imati i tragične posljedice.

Općinski načelnik
Dejan Mihajlović, mag.ing.prom v.r.

Datoteka za preuzimanje:
Obavijest o paljenju korova

admin