Odluka o poništenju Oglasa

Jun 26, 2019

Odluka o poništenju Oglasa za prijam na radno mjesto gerontodomaćice nalazi se ovdje :

.

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002