Održana 3. sjednica općinskog Vijeća srpske nacionalne manjine općine Krnjak

U prostorijama općinske vijećnice u Krnjaku, dana 07.12. 2015. godine (ponedjeljak), pod predsjedanjem Ilije Matijevića, održana je 3. sjednica općinskog Vijeća srpske nacionalne manjine (OVSNM) općine Krnjak.

Sjednici je prisustvovalo 8/10 vijećnika, a nakon rasprave Vijeće je usvojilo Program rada i financijski plan za 2016. godinu, kalendar predstojećih aktivnosti u decembru i januaru s posebnim naglaskom na obilježavanje pravoslavnih praznika, organizaciju tribina i dr.

admin