Oglas za prijem radnika na poslove javnih radova

Preuzmite:
Oglas za prijem radnika na javne radove 2014 

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u programu „Uređenje javnih površina u općini Krnjak i sječa živica oko nerazvrstanih cesta“.

1. Broj osoba koje se planira zaposliti: – 10 radnika.

2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa – komunalni radnici:

 • – održavanje javnih površina, šetnica, košnja i grabljenje travnjaka i sl.,
 • – sječa živica oko nerazvrstanih cesta,
 • – čišćenje smeća oko kontejnera, parkirališta i autobusnih nadstrešnica,
 • – čišćenje i saniranje manjih nelegalnih deponija smeća,
 • – uređenje drugih prostora u vlasništvu i na korištenju općine Krnjak,
 • – drugi poslovi utvrđeni Programom.

3. Opći uvjeti za prijem, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, su:

 • – punoljetnost,
 • – hrvatsko državljanstvo, 

4. Posebni uvjeti za prijem su:

 • – radno iskustvo nije bitno,
 • – da je prijavljen pri nadležnoj službi zavoda za zapošljavanje najmanje 1 godinu dana 

5. Uz pisanu prijavu na oglas kandidati su bili dužni obavezno priložiti:

 • – životopis,
 • – presliku osobne iskaznice,
 • – preslika Evidencijskog lista nadležnog HZZO –a,
 • – te sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrde o priznatim statusima,
 • – eventualno, uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način na održavanju zelenih površina.

6. Natječaj je otvoren do 27. veljače 2014. godine.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti u općini Krnjak, Krnjak br. 5, Krnjak kod g. Josipa Ljevara zamjenika općinskog načelnika.

Općinski načelnik
Dejan Mihajlović, mag.ing.prom

 

admin