OĆINSKA PRIZNANJA I NAGRADE

Općinsko vijeće Općina Krnjak dodjeljuje javna i počasna priznanja.

Javna priznanja su:

  1. nagrada za životno djelo Općine Krnjak
  2. nagrada Općine Krnjak.

 

Počasna priznanja su:

  1. grb Općine Krnjak,
  2. povelja počasnog građanina Općine Krnjak.

 

               Nagrada za životno djelo Općine Krnjak dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.

 

               Nagrada Općine Krnjak dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti koje su od posebnog značaja za Općinu.

Grb Općine Krnjak dodjeljuje se građanima Općine, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim i političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.

Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Odluka za 2018. godinu – poveznica

Općinska priznanja i nagrade

 

Javni poziv za dodjelu počasnog priznanja za 2018.god.

 

Javni poziv za godišnje javno priznanje za 2018. godinu

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002