OPĆINSKO VIJEĆE

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Krnjak, održanoj dana 9. lipnja 2017. godine, izabrani su:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

RADE GRIJAKOVIĆ – SDSS

 

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

ĐURĐA ĐURIĆ – SDP

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:

  1. Željko Novković – SDSS
  2. Nada Coha – SDSS
  3. Perica Matijević – SDSS
  4. Nebojša Mrkić – SDSS
  5. Milić Božić – SDSS
  6. Ruža Babić – HDZ
  7. Vlado Ščuka – HDZ
  8. Niko Čavrag – HDZ
  9. Slobodan Kunić – DSS

 

Sjednice općinskog vijeća :

 

Poslovnik :

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002