Opskrba električnom energijom općine Krnjak

Općina Krnjak objavljuje pokretanje postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom za potrebe općine Krnjak.

Evidencijski broj nabave je: Ev – 07/13 MV.

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti objavljen je u E-oglasniku javne nabave pod br. 2013/S 002-0000815 od 07.01.2013. g.
Rok za dostavu ponuda je 30.01.2013. do 12:00 sati.

Opis natječaja i sadržaj potrebne dokumentacije nalazi se u prilogu.

admin