POZIV: Animacijsko – edukacijska radionica za poduzetnike s područja Lag-a Petrova Gora

lag_petrova_gora_151x153

 Pozivamo Vas na animacijsku radionicu u svrhu jačanja poduzetništva na ruralnom području, a u skladu s ciljevima i misijom Lag-a Pertrova Gora: 

„ Jačanje ruralnog poduzetništva“

koja će se održati 28.11.2014 u prostorijama Lovačkog Doma Muljava, s početkom u 10:00 sati.

  • Ciljevi i svrha Lag-a Petrova Gora

poticanje ruralnog razvitka kroz sudjelovanje u LEADER programu, potičući unapređenje kvalitete života kroz održiv i integrirani lokalni razvoj

  • Važnost umrežavanja u poduzetništvu

„Saznajmo jedni za druge“

  • Mogućnosti povlačenja bespovratnih sredstava kroz program „Poduzetnički Impuls 2015“

 

Mjera A1 – Mikro poduzetništvo i obrt*

– Trgovačka društva i obrti sa 1 do 9 zaposlenih.

– SVE djelatnosti osim:

– Pripreme i usluživanja pića

– Ribarstva, poljoprivrede i šumarstva

– Trgovine na veliko i malo

– Popravka motornih vozila

su prihvatljive.

-Financira se maksimalno 75% ukupnih troškova projekta (bez PDV-a), sufinanciranje poduzetnika minimalno 25% ukupnih troškova.

Iznosi bespovratne potpore: od 10.000 do 300.000 kuna.

 

Mjera B1 – Malo i srednje poduzetništvo i obrt*

– Trgovačka društva i obrti sa 10 – 249 zaposlenih.

– Prihvatljive djelatnosti:

– Opskrba vodom i uklanjanje otpadnih voda

– Prerađivačka industrija

– Gospodarenje otpadom i sanacija okoliša

-Financira se maksimalno 50% ukupnih troškova projekta (bez PDV-a), sufinanciranje poduzetnika minimalno 50% ukupnih troškova.

Iznosi bespovratne potpore: od 100.000 do 1.400.000 kuna.

i drugim mjerama javnog poziva „Poduzetnički impuls“ Ministarstva poduzetništva i obrta.

Molimo Vas da kratkim povratnim mail-om potvrdite svoj dolazak na e mail adresu: lpetrovagora@gmail.com, ljubicasolic@gmail.com.  ili telefonom 044/ 881-539

 

Ljubica Šolić

Voditeljica ureda Lag-a Petrova Gora

*Informacije temeljene na javnom pozivu Ministarstva poduzetništva i obrta za 2014 godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin