Poziv na javni uvid nacrta plana gospodarenja otpadom Općine Krnjak za razdoblje 2017.-2022. god.

Jan 28, 2019

Sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.) Općina Krnjak objavljuje P O Z I V  N A   J A V N I   U V I D :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002