POZIV SVIM VLASNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

Općina Krnjak poziva sve vlasnike/korisnike građevina u kojima se nalazi azbest (salonit ploče) na području općine Krnjak da dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti.

Poziv :

Obrazac :

Krnjak