Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – izrada geodetskog snimka za glavni i izvedbeni projekt za izgradnju nogostupa uz DC1 na području Općine Krnjak

Jan 28, 2021

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002