Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Pravovaljana i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Krnjak

Apr 16, 2019

Vijeme i datum objave liste ( 16.04. – 11,45 h)

Pravovaljana i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Krnjak nalazi se ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002