Premještene su ploče sa nazivom naseljenog mjesta

Premještene su ploče sa nazivom naseljenog mjesta u skladu sa granicama katastarskih općina za naselja Donji Budački, Krnjak i Budačka Rijeka na državnoj cesti D1, koje su do sada bile postavljene na pogrešna mjesta. Ovim postupkom omogućit će se lakši rad službama hitne  pomoći, vatrogascima, policiji, dostavnim službama, kao i samim građanima.

admin