Projekat vrijedan oko 290 hiljada kuna donio je novi asfaltni sloj na 1119 metara općinskih puteva u Mjesnim odborima Krnjak, Budačka Rijeka i Gornji Skrad

Uspješnom suradnjom Općine Krnjak i Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, kao i sufinanciranjem mještana u 3 Mjesna odbora, završen je dana 11. listopada još jedan Projekat asfaltiranja nerazvstanih puteva u općini Krnjak u 2015. godini.

Projekat vrijedan oko 290 hiljada kuna donio je novi asfaltni sloj na 1119 metara općinskih puteva u Mjesnim odborima Krnjak, Budačka Rijeka i Gornji Skrad.

Krnjak.hr

admin