Puštena u funkciju javna rasvjeta u dijelu naselja Krnjački Grabovac

Fotografija0064

Dana 05.02.2016. godine, nakon završetka rekonstrukcije NN električne mreže u središnjem dijelu naselja Krnjački Grabovac (zaseok Mandići i “Čilaši”), u funkciju je s 10 rasvijetnih tijela puštena javna rasvjeta.

admin