Radni prijedlog lokalne razvojne strategije općine Krnjak 2014.-2020. god.

Primjedbe i prijedlozi  mogu se dostaviti na:

1. Mr.sc. Mile Sokolić
Razvojna agencija Karlovačke županije
Karla d.o.o
Jurija haulika 14
47000 Karlovac
Phone; +385 47 609 492
Fax; +385 47 609 499
Mob:+385 99 612 8004
E-mail:msokolic@ra-kazup.hr

ili

2. Mirko Martinović dipl.oec.-Pročelnik JUO
Općina Krnjak
Krnjak. br. 5, 47 242 Krnjak
Jedinstveni upravni odjel
e-mail: mirko@krnjak.hr
tel:047/727-002
fax:047/727-001

admin