Radovi na komunalnoj infrastruk​turi

Kraj dvanaestog mjeseca u Općini Krnjak obilježilo je nasipanje nerazvrstanih cesta, čiji je vozni sloj bio u vrlo lošem stanju.Na puteve sa većim oštećenjima je dovežen kameni agregat koji je odmah i ugrađen, dok je na putevima sa manjim oštećenjima izvršeno brušenje voznog sloja pomoću gredelja te su na taj način sanirane udarne rupe.

Ispred pravoslavne crkve u Skradu je izvršeno kopanje kanala za odvođenje oborinskih voda kao i postavljanje betonskih cijevi kako bi se omogućio nesmetan pristup crkvi isprd koje će 06.01.2014. biti organizirano paljenje badnjaka.

admin