Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)

 

 

 

 

 

 

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)

​Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), Općina Krnjak provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade(B)

Na Nacrt prijedloga Proračuna zainteresirane osobe mogu najkasnije do 21. studenoga 2022. godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak ili na e-mail adresu: [email protected]


Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Krnjak

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), Općina Krnjak provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi Općine Krnjak

Na Nacrt prijedloga Proračuna zainteresirane osobe mogu najkasnije do 20. studenoga 2022. godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak ili na e-mail adresu: [email protected]


Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Nacrt Proračuna Općine Krnjak za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

 

 

 

 

 

 

Nacrt Proračuna Općine Krnjak za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

​Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22), Općina Krnjak provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Proračuna Općine Krnjak za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Na Nacrt prijedloga Proračuna zainteresirane osobe mogu najkasnije do 15. studenoga 2022. godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak ili na e-mail adresu: [email protected]


Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

 

 

 

 

 

Prijedlog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Sukladno članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), Krnjak Komunalac d.o.o. provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krnjak. Na Nacrt prijedloga Cjenika zainteresirane osobe mogu najkasnije do 15.12.2021. dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Krnjak Komunalac d.o.o., Krnjak 5, 47242  Krnjak ili na e-mail adresu [email protected]


Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za područje Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za područje Općine Krnjak

Sukladno članku 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21.), Općina Krnjak provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za područje Općine Krnjak i Obrazloženja odluke.

Na Nacrt prijedloga odluke zainteresirane osobe mogu najkasnije do 14. prosinca 2021. godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak ili na e-mail adresu: o[email protected]
Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Nacrt Proračuna Općine Krnjak za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

 

 

 

 

 

 

Nacrt Proračuna Općine Krnjak za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), Općina Krnjak provodi javno savjetovanje u trajanju od 30 dana u vezi Nacrta prijedloga Proračuna Općine Krnjak za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Na Nacrt prijedloga Proračuna zainteresirane osobe mogu najkasnije do 15. studenoga 2021. godine, dostaviti svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak ili na e-mail adresu: o[email protected]
Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Skip to content