Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Strategija Karlovačka županija – pametna županija

Jul 1, 2019

Strategija Karlovačka županija – pametna županija bila je tema konferencije za medije održane u četvrtak, 27. lipnja, u Uredu župana Karlovačke županije.
Projekt su predstavili zamjenica župana Martina Furdek Hajdin i predstavnici tvrtki izrađivača Strategije InfoDom, Slavko Vidović i Leo Petrov te InfoCumulus, Damir Šohar.   

PROJEKT “KARLOVAČKA ŽUPANIJA – PAMETNA ŽUPANIJA”
    27. srpnja 2018. godine Karlovačka županija je osnovala Radnu skupinu za razvoj i provođenje projekta Karlovačka županija – pametna županija (u daljnjem tekstu: Radna skupina). Radna skupina ima 27 članova, od čega su 10 predstavnici Karlovačke županije, 8 predstavnici županijskih ustanova, 5 predstavnici gradova, a 4 člana su predstavnici općina. Predsjednica Radne skupine je zamjenica župana Martina Furdek Hajdin.
    Projektom se želi, uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), digitalizacije i razvojnog koncepta pametnog grada i pametnih zajednica, poboljšati funkcioniranje županijske, gradske i općinske uprave te ostvariti sljedeće ciljeve: 
1.    Demografska revitalizacija primjenom modernih rješenja koji utječu na kvalitetu života
2.    Ojačati konkurentnost gospodarstva Karlovačke županije na temelju znanja i inovacija
3.    Omogućiti održivo i racionalno upravljanje prirodnim resursima
4.    Povećati kvalitetu i standard života stanovnika Karlovačke županije efikasnim korištenjem javne infrastrukture.
    Zadatak Radne skupine je da, vodeći se ciljevima projekta, temeljem pregleda trenutnog stanja, odredi viziju i strateške ciljeve budućeg razvoja pametnih rješenja, tehnologija i aplikacija na području Karlovačke županije, do 2027. godine. Nakon određivanja vizije i strateških ciljeva, Radna skupina treba definirati konkretne mjere i aktivnosti koje je potrebno provesti za ostvarenje vizije i strateških ciljeva. 
    Da bi ostvarila postavljeni zadatak, Radna skupina je u ožujku 2019. godine pokrenula postupak nabave usluga za izradu Strategije i Akcijskog plana za provedbe strategije do 2022. godine. U provedenom postupku kao najpovoljnija je odabrana ponuda zajednice ponuditelja tvrtki InfoDom i InfoCumulus, s kojima je Karlovačka županija, 17. svibnja 2019. godine, sklopila ugovor o izradi. Vrijednost ugovorenih usluga iznosi 130.000,00 kn + PDV, a rok izrade konačne verzije traženih dokumenata je siječanj 2020. godine.

    Kako bi se u izradu ovih ključnih dokumenata Županije uključilo što više dionika, razrađene su tri vrste anketa kojima će se anketirati građane, članove Radne skupine, županijske i gradske ustanove, jedinice lokalne samouprave, tvrtke, obrte i OPG-ove, nositelje ruralnog razvoja i udruge građana. Anketa za građane i udruge  biti će postavljena na web stranicama Županije, Gradova i Općina, a može joj se pristupiti putem ove poveznice.
Ostale ankete uputit će se dionicima putem e-mailova.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
12:13 am, January 26, 2022
-6°C
clear sky
Wind: 3 Km/h
Pressure: 1033 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:24 am
Sunset: 4:54 pm