Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

SUSTAV EKOLOŠKE PROIZVODNJE U HRVATSKOJ – ČESTA PITANJA

Oct 6, 2020

(https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/poljoprivreda-173/poljoprivreda-175/ekoloska/cesto-postavljana-pitanja/3869)

 1. Kako ući u sustav ekološke poljoprivrede?

Ukoliko želite ući u kontrolni sustav ekološke proizvodnje, morate biti pod kontrolom ovlaštenog kontrolnog tijela. To znači da s ovlaštenim kontrolnim tijelom sklapate ugovor o kontroli. Kontrolno tijelo provodi službenu kontrolu i u konačnici izdaje ekološki certifikat/potvrdnicu. Popis ovlaštenih kontrolnih tijela javno je dostupan na web stranici Ministarstva poljoprivrede, poveznica: Popis ovlaštenih kontrolnih tijela  

 

 1. Kako se upisati u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji?

Nakon što ste sklopili ugovor s ovlaštenim kontrolnim tijelom i ono vam je provelo prvu službenu kontrolu, potrebno je upisati se u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Upisnik vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Za upis u Upisnik potrebno je podnijeti Zahtjev za upis, ispis, promjenu podataka u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji na Obrascu ZUS – Prilog 1. Obrazac ZUS dostavlja se podružnicama APPRRR-a. Nakon podnesenog Zahtjeva, APPRRR će vam izdati rješenje o upisu. Ulaskom u kontrolni sustav ekološke proizvodnje smatra se datum rješenja o upisu u Upisnik subjekata.

 

 1. Kako promijeniti kontrolno tijelo?

Subjekti koji su uključeni u kontrolni sustav mogu promijeniti kontrolno tijelo najviše jednom godišnje, u periodu od 1. siječnja do 1. ožujka, nakon završenog postupka certifikacije. Iznimno, subjekti mogu promijeniti kontrolno tijelo i izvan navedenog roka, prije završenog postupka certifikacije, ukoliko niti jedna službena kontrola u predmetnoj godini nije provedena, uz prethodno odobrenje Ministarstva. Radi promjene kontrolnog tijela možete se obratiti na e-mail Službe za ekološku proizvodnju: eko@mps.hr .

 

 1. Kako izaći iz sustava ekološke poljoprivrede?

U slučaju da subjekt u ekološkoj proizvodnji nakon raskida Ugovora o kontroli ne namjerava sklopiti novi Ugovor o kontroli s drugim kontrolnim tijelom, o tome mora priložiti potpisanu izjavu o izlasku iz kontrolnog sustava te na taj način subjekt napušta kontrolni sustav u ekološkoj proizvodnji. Po obavijesti kontrolnog tijela o raskidu Ugovora o kontroli APPRRR će subjekta brisati iz Upisnika subjekata.

 

 1. Kako dobavljač može biljni reprodukcijski materijal upisati u Bazu podataka o biljnom reprodukcijskom materijalu?

Dobavljač biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje podnosi Ministarstvu Zahtjev za upis biljnog reprodukcijskog materijala na Obrascu ZUBRM – Prilog 6 kontinuirano tijekom godine. Uz Obrazac ZUBRM potrebno je priložiti kopiju Certifikata kojom se potvrđuje da je poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje ili iz prijelaznog razdoblja te kopija Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva odnosno uvjerenja o priznavanju sadnog materijala.

Ministarstvo ažurira Bazu BRM kvartalno (15. ožujka, 15. lipnja, 15. rujna i 15. prosinca tekuće godine). Dobavljači su obvezni najkasnije 15 dana prije roka za ažuriranje dostaviti popis dostupnog biljnog reprodukcijskog materijala, a ukoliko biljni reprodukcijski materijal više nije dostupan o tome odmah obavijestiti Ministarstvo. Ukoliko dobavljač ne dostavi popis, podaci će se smatrati nedostupnima te će ih Ministarstvo brisati iz Baze BRM.

 

 1. O kojim izuzećima od pravila proizvodnje rješava Ministarstvo ?

Ministarstvo na temelju Zahtjeva subjekta donosi rješenje/odobrenje za izuzeća od pravila proizvodnje. U skladu s člankom 28. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 11/2020), subjekt može tražiti odobrenje za izuzećem od pravila proizvodnje kako slijedi:

 • Odobrenje za dovođenje na gospodarstvo do 40% sisavaca (muških i ženki koje se nisu kotile) koje nisu ekološki uzgojene za obnovu krda ili stada (izuzeće iz stavka 3.)
 • Odobrenje za provođenje postupaka: pričvršćivanje elastičnih traka na repove ovaca, podrezivanje repova, brušenje zuba, obrezivanje kljunova, odstranjivanje rogova (izuzeće iz stavka 4.)
 • Odobrenje za korištenje neekološkog sastojka poljoprivrednog podrijetla kod prerađene hrane (izuzeće iz stavka 5.)
 • Odobrenje za sputavanje životinja na malim gospodarstvima (izuzeće iz stavka 6.)
 • Odobrenje za paralelni uzgoj u biljnoj proizvodnji (izuzeće iz stavka 7.)
 • Odobrenje za paralelni uzgoj u životinjskoj proizvodnji (izuzeće iz stavka 8.)
 • Odobrenje za dovođenje na gospodarstvo neekološki uzgojene peradi (izuzeće iz stavka 9.)
 • Odobrenje za izuzeća od proizvodnih pravila u okolnostima katastrofe (izuzeće iz stavka 10.).

 

 1. Koja je procedura za odobrenje izuzeća od pravila proizvodnje o kojima rješava Ministarstvo?

Za odobrenje izuzeća od pravila proizvodnje, subjekt podnosi Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za odobrenjem izuzeća od pravila proizvodnje (Obrazac ZOI – Prilog 8.). Na obrascu ZOI pod točkom 2. potrebno je označiti podatak o izuzeću za koje se traži odobrenje. Uz popunjen obrazac ZOI potrebno je priložiti dokumente (priloge) koji su navedeni u Uputi za popunjavanje obrasca ZOI, ovisno o traženom izuzeću, te državne biljege u iznosu od 35 kn odnosno potvrdu o uplaćenoj državnoj pristojbi u navedenom iznosu.

Uplata upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kuna, prema Tar. br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19), može se izvršiti općom uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem internet bankarstva (bezgotovinski nalog) izravno na račun:

 • IBAN HR1210010051863000160,
 • Model HR64,
 • Poziv na broj: 5002-1079-OIB uplatitelja

 

 1. Tko izdaje odobrenje za korištenje biljnog reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje i koja je procedura?

Zahtjev za izdavanje odobrenja za korištenje biljnog reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje (sadnice i sjeme) subjekt podnosi kontrolnom tijelu s kojim ima sklopljen Ugovor o kontroli. Zahtjev se podnosi prije planirane sjetve/sadnje na Obrascu ZBRM – Prilog 10 . Kontrolno tijelo izdaje odobrenje ukoliko uvidom u Bazu BRM utvrdi da traženi biljni reprodukcijski materijal nije dostupan.

 

 1. Skraćenje prijelaznog razdoblja

Na temelju zahtjeva subjekta Ministarstvo donosi rješenje kojim odobrava skraćenje prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji. Zahtjev za odobrenje skraćenja prijelaznog razdoblja podnosi se na Obrascu ZSPR – Prilog 9. Na Obrascu ZSPR pod točkom 2. potrebno je označiti podatak o izuzeću za koje se traži odobrenje. Uz popunjen Obrazac ZSPR potrebno je priložiti dokumente (priloge) koji su navedeni u Uputi za popunjavanje obrasca ZSPR, ovisno o traženom izuzeću, te državne biljege u iznosu od 35 kn odnosno potvrdu o uplaćenoj državnoj pristojbi u navedenom iznosu.

Uplata upravne pristojbe u iznosu od 35,00 kuna, prema Tar. br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19), može se izvršiti općom uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem internet bankarstva (bezgotovinski nalog) izravno na račun:

 • IBAN HR1210010051863000160,
 • Model HR64,
 • Poziv na broj: 5002-1079-OIB uplatitelja

 

 1. Uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja i TRACES

Uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja na teritorij Unije podliježe službenim kontrolama. TRACES (eng. Trade Control and Expert System) je sustav elektroničkog certificiranja za uvoz ekoloških proizvoda razvijen od strane Komisije. Pri uvozu ekoloških proizvoda potrebno se registrirati u sustavu TRACES. Za detaljne informacije obratite se na e-mail Službe za ekološku proizvodnju: eko@mps.hr .

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
2:39 am, January 20, 2022
0°C
scattered clouds
Wind: 8 Km/h
Pressure: 1023 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 7:30 am
Sunset: 4:46 pm