U Općini Krnjak boravio ”Mobilni šalterski ured MUP-a” iz Karlovca

U skladu s ranijim obavijestima građanima općine Krnjak, na našem je području dana 26. 04. (utorak), boravio Mobilni šalterski ured MUP-a iz Karlovca, a isti je u vremenu od 09.00 – 14.00 sati, uredovao na 2 pukta; u centru naselja Krnjak i ispred restorana “Savić” u naselju Budačka Rijeka.

Uočen je zavidan interes građana koji su u navedenom Uredu mogli obaviti upravne poslove bliže mjestima stanovanja, koja su prilično dislocirana od upravnih sjedišta.

admin