U Osnovnoj školi “Katarine Zrinski” održana je ”pokazna” vježba Civilne zaštite

Dana 20.05. 2016. godine (petak) u Osnovnoj školi “Katarine Zrinski” održana je pokazna vježba Civilne zaštite s temom gašenja požara, evakuacije i spašavanja.

Vježba je održana po Planu Stožera zaštite i spašavanje općine Krnjak, a na njoj su sudjelovali; zaposlenici i učenici OŠ “Katarine Zrinski” Krnjak, članovi Državne uprave za zaštitu i spašavanje iz Karlovca, Javne vatrogasne postrojbe iz Karlovca, članovi općinskog Stožera ZiS, te pripadnici lokalnog DVD-a “Debela Kosa” Krnjak.

Vježba je uspješno provedena, a prije same vježbe, je učenicima OŠ održana edukacija na temu zaštite i spašavanja u izvođenju članova DUZS-a Karlovac. Nakon vježbe učenici su si priuštili događaj za pamćenje-igranje na livadi punoj pjene.

admin