UPRAVNI ODJEL

Pročelnica: Sanja Mirilović, mag. oec.

Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001
E-mail: sanja@krnjak.hr

Rad sa strankama:
Ponedjeljak, srijeda i petak 08:00 – 12:00 sati

Blagajna:
Ponedjeljak i petak  08:00 – 12:00 sati

Službenik za informiranje:
Utorak i četvrtak 09:00 – 11:00 sati

Pauza
10:00 – 10:30 sati