UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel općine Krnjak

Rad sa strankama:
Ponedjeljak, srijeda i petak 08:00 – 12:00 sati

Blagajna:
Ponedjeljak i petak  08:00 – 12:00 sati

Službenik za informiranje:
Utorak i četvrtak 09:00 – 11:00 sati

Pauza 11:00 – 11:30 sati

Telefon: 047/727 002
Fax:      047/727 001
email: opcina@krnjak.hr