VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

logo10Vijeće srpske nacionalne manjine

Pripadnici nacionalne manjine na području općine Krnjak, na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina na prvim izborima provedenim 18.svibnja 2003. godine, i 2007.godine izabrali su svoje predstavnike u vijeće srpske nacionalne manjine putem kojih sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

Vijeće srpske nacionalne manjine je neprofitabilna pravna osoba, koja svoju pravnu osobnost stječe upisom u registar nacionalnih manjina.

Vijeće srpske nacionalne manjine ima pravo:

  • Predlagati tijelima Općine mjere za unapređenje položaja srpske nacionalne manjine na području općine Krnjak i opće akte kojima uređuju pitanja od značaja za srpsku nacionalnu manjinu.
  • Isticati kandidate za dužnosti u tijelima općine Krnjak.
  • Biti obaviješten o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela Općinskog vijeća Općine Krnjak, a tiču se položaja nacionalne manjine.
Vijeće srpske nacionalne manjine donosi statut, program rada, financijski plan i završni račun. Statut, financijski plan i završni račun vijeća srpske nacionalne manjine objavljuje se u Glasniku općine Krnjak. Sukladno mogućnostima u Općinskom proračunu osiguravaju se sredstva potrebna za rad općinskog vijeća srpske nacionalne manjine, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.

 
Vijeće je konstituirano 10. kolovoza 2007.godine.Sjedište Vijeća Srpske nacionalne manjine općine Krnjak:
Krnjak 5,
47242 Krnjak,
Tel. 047/727 009
Predsjednik: g. Ilija Matijević
Zamjenik predsjednika: g. Željko Novković
Članovi vijeća:
Mirjana Božić,
Željka Bunčić,
Željko Grijaković,
Petar Kunić,
Slobodan Kunić,
Danica Milovanović,
Radojka Padežanin,
Milić Sipić.