Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mjere za spriječavanje požara na otvorenom prostoru

 

 

 

 

 

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA PRILIKOM PODUZIMANJA RADNJI SPALJIVANJA NA OTVORENOM PROSTORU

 

 

 

 

 

 

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA PRILIKOM PODUZIMANJA RADNJI SPALJIVANJA NA OTVORENOM PROSTORU

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinice lokalne i područne samouprave odnosno vlasnici ili korisnici otvorenog prostora koji namjeravaju spaliti određenu površinu dužni su to prijaviti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi i to:

  1. Prijavu spaljivanja podnosi se usmenim ili pisanim oblikom najkasnije 5 dana prije planiranog termina spaljivanja,
  2. Prijava se popunjava kod vatrogasaca u DVD-u,
  3. U roku 3 dana vatrogasci — DVD će u pisanom obliku podnositelju prijave izdati odobrenje ili zabraniti spaljivanje,
  4. Po zaprimanju odobrenja za spaljivanje podnositelj zahtjeva je dužan najkasnije 24 sata prije početka spaljivanja usmenim putem, telefonom ili u pisanom obliku potvrditi namjeru ili odustati od spaljivanja,
  5. Spaljivanje manjih veličina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini od 100 m2 ili 1 m3 mogu se vršiti bez prijave vatrogascima, ali pod uvjetom da se ispune svi uvjeti da ne dođe do širenja vatre.

Prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, a naročito:

1 . Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevinskih i drugih objekata i površina koje bi vatra i dim mogli ugroziti,

  1. Oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metra,
  2. Osigurati dovoljan broj punoljetnih osoba sposobni za gašenje požara,
  3. Potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva za gašenje požara (lopate, voda, kante, )
  4. Spaljivanje vršiti samo danju i za mirna vremena
  5. Nakon spaljivanja pregledati mjesto spaljivanja, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon odrađenih svih radnji napustiti mjesto spaljivanja.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Održana redovna izvještajna Skupština DVD-a “Debela Kosa”

 

 

 

 

 

 

Održana redovna izvještajna Skupština DVD-a “Debela Kosa”

Državnom i vatrogasnom himnom otvorena je u nedjelju, 17.02. redovna izvještajna Skupština DVD-a „Debela Kosa“, održana u prostorijama općinske vijećnice. Skupštini je prisustvovalo nekoliko desetaka operativnih i rezervnih vatrogasaca, gosti iz DVD Vojnić i Plaški, te županijski vatrogasni Zapovjednik Goran Franković, a otvorio ju je i njome predsjedavao zajedno s radnim Predsjedništvom, Predsjednik Društva Dejan Mihajlović. Na Skupštini su jednoglasno usvojeni Izvještaj o radu DVD-a i Financijski izvještaj za 2018. godinu, kao i Izvještaj Zapovjednika i Nadzornog odbora, te Plan rada za 2019. godinu. Prisutnima se zatim obratio i županijski vatrogasni Zapovjednik Goran Franković, kojem je Predsjednik Društva uručio Zahvalnicu za uspješnu suradnju i doprinos Društvu. Na kraju su svim vatrogascima koji su dana 02.02. o.g., uspješno završili osposobljavanje za vatrogasca I klase u Rečici, a radi se o 14 članova, svečano uručena Uvjerenja o osposobljenosti, nakon čega je zajedničko druženje nastavljeno uz zajednički ručak.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002