Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

VAŽNA OBAVIJEST

Mar 13, 2020

Temeljem Odluke stožera Civilne zaštite Općine Krnjak, u cilju sprječavanja epidemije koronavirusa, Općina Krnjak neće primati stranke od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine.

Građani (stranke) se upućuju da će se svi kontakti sa općinom odvijati isključivo putem e-maila i telefona, a prema kontaktima dostupnim na web stranici Općine Krnjak.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002