VODIČ ZA IZRADU PRORAČUNA

 

 

 

 

OPĆINA KRNJAK
PRORAČUN 2020.

 

POŠTOVANI SUGRAĐANI I SUGRAĐANKE !

Čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas da se uključite u izradu Proračuna Općine Krnjak za 2020. godinu. Proračun je temeljni dokument financijskog i gospodarskog poslovanja općinske uprave i ureda načelnika. Proračun je dokument u kojem je zabilježeno kako se prikuplja, kako se raspoređuje i kako se nadzire korištenje sredstava koja s različitih osnova pritječu u općinsku blagajnu i koja su javno opće dobro. Naime, u proračun Općine Krnjak svakog mjeseca pristiže i izdvaja se novac i to kroz porez i prirez, komunalnu naknadu, zakupninu, potpore Države, Županije i projekata iz EU fondova, a kako bi naša općina mogla napredovati i razvijati se. Kao načelnik Općine Krnjak, zajedno sa svojim suradnicima, u želji da Proračun Općine Krnjak za 2020. godinu što bolje pripremimo kako bi što lakše realizirali planirane projekte, molimo Vas da svoje prijedloge i smjernice za izradu Proračuna izrazite putem mjesnih odbora ili Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krnjak, na adresu Krnjak br. 5 ili popunjavanjem  on-line obrasca.

S poštovanjem,

Načelnik Općine Krnjak
Dejan Mihajlović

 

Što je Proračun ?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci. U Hrvatskoj fiskalna godina počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine. Veličina Proračuna ovisi o razini prihoda koji se mogu prikupiti tijekom fiskalne godine, a koji se troše za određene namjene u skladu s utvrđenim prioritetima. Informiranost građana o proračunu je važna, a važno je i sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna kako bi sredstva proračunskih rashoda usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana.

 

Tko priprema i tko predlaže Proračun?

 

Jedinstveni upravni odjel – Referada za proračun i financije i Općinski Načelnik pristupaju izradi prijedloga plana proračuna, a isto tako obavljaju dužnosti vezane uz osiguravanje naplata planiranih proračunskih prihoda, namjenskog trošenja proračunskih sredstava te plaćanja i doznačivanja sredstava iz proračuna proračunskim korisnicima.

 

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela:

 1. Sanja Mirilović,  – Pročelnica
 2. Goranka Grijaković,  – Referada  za financije i proračun 
 3. Goran Slavnić, – Tajnik Općinskog Vijeća

 

Općinsko vijeće donosi Proračun za slijedeću fiskalnu godinu.

Članovi Općinskog vijeća:

 

 1. Rade Grijaković, SDSS- Predsjednik Vijeća
 2. Đurđa Đurić, SDP- Zamjenik Predsjednika vijeća
 3. Nada Coha, SDSS
 4. Milić Božić, SDSS
 5. Perica Matijević, SDSS
 6. Nebojša Mrkić, SDSS
 7. Željko Novković, SDSS
 8. Vlado Ščuka, HDZ
 9. Niko Čavrag, HDZ
 10. Ruža Babić, HDZ
 11. Slobodan Kunić, DSS

 

Što sadrži Proračun?

Svaki se proračun sastoji od tri dijela:

 1. prihoda / primitaka
 2. rashoda / izdataka
 3. račun zaduživanja / financiranja

 

Što sve možete saznati iz Proračuna?

-Koliki su i koji su ukupni prihodi Općine?
-U što se planira utrošiti proračunski novac?
-Koliko se novaca troši na Općinsko vijeće, Ured Načelnika  Mjesne odbore i Vijeće nacionalnih manjina?
-Koliko se novca troši na odgoj i obrazovanje, kulturu, šport,  socijalnu  zaštitu, zdravstvo i vatrozaštitu?
-Koliko se novca izdvaja za opremanje  komunalnog poduzeća Komunalac  Krnjak d.o.o.?
-Koliko se novca izdvaja za komunalnu infrastrukturu, stambenu djelatnost   te za   uređenje prostora?
-Koliko se novca izdvaja za programe „pomoć u kući“ i program „Zaželi“?
-Koliko se novca izdvaja za potpore poljoprivrednicima i gospodarstvu ?

  

Osnovni podaci o Općini Krnjak:

– Općina Krnjak nalazi se u sastavu Karlovačke županije i to u njenom jugoistočnom dijelu
– Općina Krnjak na jugu graniči s Gradom Slunjom, na istoku s Općinom Vojnić, na sjeveru Gradom Karlovcem, a na zapadu s Općinom Barilović
– Ukupna površina Općine Krnjak iznosi 112 km² i obuhvaća 30 naselja
– Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine Krnjak živi 1.985 stanovnika

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002