Župan Damir Jelić sa suradnicima u posjeti Općini Krnjak

Mar 19, 2019

Dana 18.03.(ponedjeljak) Općina Krnjak je bila domaćin kolegiju Župana Damira Jelića sa suradnicima i općinskog Načelnika Dejana Mihajlovića sa suradnicima. Po već ustaljenom običaju zajednički kolegiji Župana sa suradnicima i općinskih rukovodstava u Županiji karlovačkoj održavaju se najmanje jednom godišnje i ovo je treći kolegij u zadnje dve godine. Jedna od glavnih tema ovog kolegija bila je prezentacija zamjenika Župana Mirka Martinovića o projektima koji se odrađuju na područjima Županije gdje je srpsko stanovništvo većinsko, time i o projektima na području Općine Krnjak.

O problematici stambenog zbrinjavanja, provođenju mjera za poboljšanje hidrantske mreže i odvodnje u OŠ, te o provođenju projekta „Za Želi“ prisutne je upoznala zamjenica Župana Vesna Hajsan Dolinar. U daljnjim razgovorima dotaknute su teme oko projekata „Slovinjske deklaracije“, županijskog programa „“407 za 047“, potencijalima razvoja turizma i poljoprivrede i dr. Nakon završetka kolegija u zgradi Općine Krnjak, delegacije su obišle OŠ „Katarine Zrinski“, gdje su Župan i Načelnik dali izjave za medije.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002