ZaŽeli Krnjak

Obavijest o rezultatima

            Obavijest o rezultatima provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002