Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – nabava rabljenog malčera

Poziv za dostavu ponude – nabava rabljenog malčera

            Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu rabljenog malčera, evidencijski broj nabave: 08/21.Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. Pravilnika o jednostavnoj...

read more
Financijska revizija Općine Krnjak za 2019. god.

Financijska revizija Općine Krnjak za 2019. god.

            Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac, obavio je na temelju odredbi članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“, broj 25/19.) financijsku  reviziju Općine Krnjak za 2019. godinu.Postupci revizije provedeni su od 31....

read more
MIR BOŽJI HRISTOS SE RODI !!!

MIR BOŽJI HRISTOS SE RODI !!!

            Srećno i Bogom blagosloveno Roždenstvo Hristovo svim građanima općine Krnjak koji Božić slave po Julijanskom kalendaru, kao i nastupajuću Novu Godinu, te da pomenute praznike u miru i blagostanju provedu sa svojim najmilijima. Mir Božji – Hristos se...

read more

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002