ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Općina Krnjak je sklopila Ugovor o obavljanju poslova skloništa napuštenih i izgubljenih životinja sa Centrom za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednim proizvodima d.o.o. iz Karlovca, Mostanje 49.

Djelatnost skloništa za životinje se nalazi na adresi Utinja 12, 47 000 Karlovac.

Više informacija o skloništu možete vidjeti na stranici od skloništa: http://crpk.hr/

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content