OPĆINSKO VIJEĆE

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Krnjak, održanoj dana 15. lipnja 2021. godine, izabrani su:

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

RADE GRIJAKOVIĆ – SDSS

 

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

ĐURĐA ĐURIĆ – SDP

 

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:

  1. Željko Novković – SDSS
  2. Nada Coha – SDSS
  3. Aleksandra Živković – SDSS
  4. Oliver Živković – SDSS
  5. Vlado Ščuka – HDZ
  6. Niko Čavrag – HDZ
  7. Slobodan Kunić – DSS

 

UPUTA O MOGUĆNOSTI PRISUSTVOVANJA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

JAVNOST RADA

Rad Općinskog vijeća je javan. O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine Krnjak.
Najava održavanja sjednice, dnevni red za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog vijeća objavljuju se na službenim web stranicama Općine.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Uz prethodnu najavu 3 dana prije sjednice, predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice
Za praćenje rada Općinskog vijeća u Općinskoj vijećnici raspoloživo je 10 mjesta.
Ukoliko je broj prijavljenih osoba za praćenje rada Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća će vodeći računa o redoslijedu prijava, izdati dopuštenje za prisustvo na sjednici.

Za prisustvo na sjednici nužno se prijaviti – najaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Krnjak na :

telefon 047/727-002,
email [email protected],
osobno ili poštom na adresu: Krnjak 5, 47242 Krnjak, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Sa sjednice ili dijela sjednice Općinskog vijeća može se isključiti javnost samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine Krnjak. Općinski vijećnik ne smije iznositi podatke koje sazna na sjednici s koje je isključena javnost.

Sjednice općinskog vijeća :

 

Poslovnik :

 

Izvješće :

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content