JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Ivana Živčić Frketić, mag. oec.

Tel.: 047/745-168
Fax: 047/727-001
E-mail: [email protected]

Rad sa strankama:
Ponedjeljak, srijeda i petak 08:00 – 12:00 sati

Blagajna:
Ponedjeljak i petak  08:00 – 12:00 sati

Službenik za informiranje:
Utorak i četvrtak 09:00 – 11:00 sati

Pauza
10:00 – 10:30 sati

Dokumenti :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content