DIMNJAČARSKE USLUGE

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE KRNJAK

Davatelj koncesije: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, tel: 047/727-002, adresa elektroničke pošte: [email protected]

Osoba zadužena za kontakt: Sanja Mirilović, tel: 047/727-002, e-mail: [email protected]

Vrsta koncesije: Koncesija za javne usluge

Predmet koncesije: Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Općine Krnjak. Obavljanje dimnjačarskih poslova podrazumijeva
čišćenje i kontrolu dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja uslužne
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Krnjak što podrazumijeva:
provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i
izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje i kontrola dimnjaka i uređaja za
loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te
zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i
uređaja za loženje.

Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje Općine Krnjak kao jedno jedinstveno
dimnjačarsko područje.

Rok trajanja koncesije: 4 godine od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji
Procijenjena vrijednost koncesije: 40.000,00 kuna bez PDV-a
Adresa na koju se moraju poslati ponude: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak

Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, I. kat, dana 19. prosinca 2022. godine u 12,00 sati

Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave:
2022/S 01K-0045761, od 17. studenog  2022. godine 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content