CIVILNA ZAŠTITA

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE U OPĆINI KRNJAK

Civilna zaštita (CZ) je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara, i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. CZ je sustav od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost građana Republike Hrvatske.

Mjere i aktivnosti u sustavu CZ provode slijedeći sudionici:

 • Vlada Republike Hrvatske
 • središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove CZ (državna uprava)
 • tijela državne u prave i druga državna tijela
 • oružane snage Republike Hrvatske i policija
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mjere i aktivnosti u sustavu CZ provode slijedeće operativne snage sustava CZ:

 • stožeri CZ
 • operativne snage vatrogastva
 • operativne snage Hrvatskog Crvenog križa (HCK)
 • operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanje (HGSS)
 • udruge
 • postrojbe i povjerenici CZ
 • koordinatori na lokaciji
 • pravne osobe u sustavu CZ.

Stožer CZ osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne samouprave.

Odlukom načelnika Općine Krnjak od 26.07. 2021. godine, osnovan je Stožer CZ na području Općine Krnjak i mandat mu traje u slijedećem četverogodišnjem periodu.

Stožer je stručno, operativni i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije CZ kojima rukovodi načelnik Stožera.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski načelnik.

Stožer CZ Općine Krnjak ima ukupno 9 članova:

 1. Josip Ljevar, zamjenik načelnika Općine Krnjak – za načelnika Stožera,
 2. Rade Grijaković, Predsjednik općinskog vijeća – za zamjenika načelnika Stožera,
 3. Ilija Matijević, zamjenik zapovjednika DVD „Debela Kosa“ – za člana,
 4. Tatjana Čumpek, Služva civilne zaštite Karlovac – za članicu,
 5. Dubravko Butala, Hrvatska gorska služba spašavanja – za člana,
 6. Branka Hastor, Ravnateljica gradskog društva Crvenog Križa Karlovac – za članicu,
 7. Branko Tomičić, zamjenik načelnika Policijske postaje Vojnić – za člana,                            
 8. Marina Ćosić, ambulanta Opće medicine Krnjak – za članicu,
 9. Željka Stojković, Ravnateljica OŠ Katarine Zrinski – za članicu.

Radi uređivanja rada Stožera CZ, općinski načelnik je donio Poslovnik o radu, Plan pozivanja Stožera i Plan vježbi Stožera CZ Općine Krnjak.

Sjednice Stožera CZ se održavaju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, obično u proljeće i pred zimski period.

Odlukom općinskog načelnika područje Općine Krnjak u sustavu CZ je podijeljeno u dva sektora za koji su imenovani Povjerenici CZ.

Sektor Jug – Povjerenik Đorđe Marković, zamjenica Nedjeljka Grudić,

Sektor Sjever – Povjerenik Rade Kosanović, zamjenica Desanka Todorić.

OBAVIJEST O CIJEPLJENJU PROTIV COVID-19

OBAVIJEST O CIJEPLJENJU PROTIV COVID-19

            Pozivaju se svi zainteresirani mještani Općine Krnjak da se dana 21.07.2021. (srijeda) cijepe protiv COVID-19. Cijepljenje je organizirano u Općinskoj vijećnici Općine Krnjak, Krnjak 5, Krnjak, s početkom od 09:00 sati. Može se doći bez narudžbe. Potrebno...

read more
Odluka – okupljanja

Odluka – okupljanja

            Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 25. listopada 2020. godine, donosi ODLUKUo nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporukeradi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content