JEDNOSTAVNA NABAVA

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Glasnik Općine Krnjak“, broj 01/17.)

 

Poziv za dostavu ponude – nabava traktora

Poziv za dostavu ponude – nabava traktora

           Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu traktora,  evidencijski broj nabave: 20/22. Sukladno članku 12. stavku 1. točke a) i b) prvog podstavka Zakona o javnoj nabavi („Narodne...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content