MJESNI ODBORI

Na području Općine Krnjak djeluje pet mjesnih odbora:

Mjesni odbor Budačka Rijeka

Mjesni odbor Budačka Rijeka ima ukupno 355 birača.

Članovi odbora su:

 1. SLOBODAN MARTINOVIĆ– predsjednik, SDSS
 2. NEBOJŠA MRKIĆ – potpredsjednik, SDSS
 3. DRAGAN VUKŠIĆ – potpredsjednik, HDZ
 4. MILOVAN MALIĆ – član, SDSS
 5. MILIĆ PAVKOVIĆ – član, SDSS

Mjesni odbor Donji Budački

Mjesni odbor Donji Budački ima ukupno 353 birača.

Članovi odbora su:

 1. ŽELJKO GRIJAKOVIĆ – predsjednik, SDSS
 2. ZORKA RAJIĆ– potpredsjednik, SDSS
 3. IVAN BABIĆ – potpredsjednik, HDZ
 4. MILOŠ GOJKOVIĆ–član, SDSS
 5. MARINKO JURILJ –član, HDZ

Mjesni odbor Gornji Skrad

Mjesni odbor Gornji Skrad ima ukupno 371 birača.

Članovi odbora su:

 1. ŽELJKO NOVKOVIĆ – predsjednik, SDSS
 2. MILOŠ MIRKOVIĆ – potpredsjednik, SDSS
 3. NEDJELJKA GRUDIĆ – član, SDSS
 4. GOJKO BUNČIĆ– član, SDSS
 5. VLADIMIR VUČKOVIĆ – član. SDSS

Mjesni odbor Krnjak

Mjesni odbor Krnjak ima ukupno 522 birača.

Članovi odbora su:

 1. GORAN ŠAULA – predsjednik, SDSS
 2. RADOVAN BOŽIĆ – potpredsjednik, SDSS
 3. SAŠA ČAVRAG – potpredsjednik, HDZ
 4. ŽARKO BAKIŠ – član, SDSS
 5. RADOVAN VUGDRAGOVIĆ – član, SDSS

Mjesni odbor Trupinjak

Mjesni odbor Trupinjak ima ukupno 176 birača.

Članovi odbora su:

 1. MILIĆ BIJELIVUK – predsjednik, SDSS
 2. MIRJANA BOŽIĆ – potpredsjednik, SDSS
 3. PREDRAG MRKIĆ – član, SDSS
 4. ŽELJKO MATIJEVIĆ – član, SDSS
 5. ŽELJKO MILJENOVIĆ – član, SDSS

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content