GOSPODARENJE OTPADOM

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

           OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA Poštovani korisnici,Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19,14/20, 31/21, 84/21 i 106/23) i Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021 i142/23) davatelj javne usluge sakupljanja...

read more
U sakupljanju EE otpada – prikupljeno 2 tone

U sakupljanju EE otpada – prikupljeno 2 tone

           ​Kao što je to već postalo tradicionalno sa sakupljanjem i odvozom električno-elektronskog otpada (EE otpad) u intervalu svake druge godine, dana 23.03. (srijeda) kao je to i bilo najavljeno, obavljeno na području svih 5 Mjesnih odbora Općine Krnjak...

read more
OBAVIJEST o prikupljanju EE otpada

OBAVIJEST o prikupljanju EE otpada

           O B A V I J E S T KOJOM SE GRAĐANI OPĆINE KRNJAK OBAVJEŠTAVAJU DA ĆE SE DANA 23. 03. 2023.GOD., (ČETVRTAK) VRŠITI ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE I ODVOZ ELEKTRONSKO – ELEKTRIČNOG OTPADA ( EE OTPAD ). SAKUPLJANJE ĆE BEZ NAKNADE VRŠITI OVLAŠTENI KONCESIONAR ZA...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content