JAVNA NABAVA

javna nabava 300x199

SUKOB INTERESA

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl.  80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 120/16) Općina Krnjak kao javni naručitelj objavljuje da sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Krnjak ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa :

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – OPĆINSKI NAČELNIK – Perica Matijević

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA – Josip Ljevar

Geodetska snimka postojećeg stanja za javnu rasvjetu

Geodetska snimka postojećeg stanja za javnu rasvjetu

           Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.) Naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za...

read more
Javna nabava – Nabava traktora

Javna nabava – Nabava traktora

           Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.) Naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za...

read more
Javna nabava – Opskrba električnom energijom

Javna nabava – Opskrba električnom energijom

            Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17.) Naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content