Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Općina Krnjak nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19, u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Krnjak koje se nalazi na adresi https://krnjak.hr.

Općina Krnjak je uložila značajne resurse kako bi mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri bila prilagođena osobama s invaliditetom, tako da nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Pristupačnost na mrežnoj stranici https://krnjak.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »Widget – izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu https://krnjak.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja i Zakonom.

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici https://krnjak.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Uz izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodi se briga o tome da je sadržaj pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji:

 • glavni izbornik moguće je koristiti koristeći tipku TAB na tipkovnici
 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
 • poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode
 • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
 • stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
 • objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom izbornika pristupačnosti
 • stranici se može promijeniti kontrast
 • na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
 • stranica je prilagođena prikazima na svim uređajima
 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirati kroz izbornik pristupačnosti
 • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv

Status usklađenosti

Mrežna stranica https://krnjak.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti mrežne stranice https://krnjak.hr sa Zakonom očituju se u sljedećem:

 • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
 • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Krnjak nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe sa smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč naporima da se sve stranice i sadržaji na mrežnoj lokaciji https://krnjak.hr učine dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice https://krnjak.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati će se podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Krnjak.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Krnjak korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: [email protected].

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje e-mailom na adresu: [email protected].

 

 

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content