GDPR

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Krnjak:

 

Sanja Mirilović, mag. oec., Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
– e-mail: [email protected]

– tel.: 047/645-168

PRAVILNIK o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka 

ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

 

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content