GROBLJA

GROBLJA U OPĆINI KRNJAK :

 

 • Glavna groblja: Parunovac,
 • Mjesna groblja: Dolina-Zimić, Šućurovac-Zimić, Galovo-Mlakovac, Simić groblje-Mlakovac,
 • Centralno groblje: Vukosavac
 • Glavna groblja: Marjanovac i Ponorac,
 • Mjesna groblja: Tomić groblje, Lipa, Mandić groblje, Savić groblje, Mihajlović groblje
 • Glavna groblja: Božić groblje i Peradovac,
 • Mjesna groblja: Bijeli Klanac, Magarci, Žarište, Čukur, Martinović groblje
 • Glavna groblja: Katinovac i Kokir groblje,
 • Mjesna groblja: Miljenović groblje, Brijakovac, Burić groblje, Suhodolsko groblje
 • Glavno groblje: Čatrnja,
 • Mjesna groblja: Sikirice, Vrebuša, Dvorište, Borjanka, Ponorac, Čeprkuša

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content